NAP.NU


Hud efterlyses under donationsveckan

Den kommande veckan är det nationella donationsveckan då fler donatorer efterlyses. Bland annat är det stor brist på huddonatorer.Hud från en avliden person kan rädda livet på en svårt brännskadad patient, men tillgången på donerad hud är alldeles för liten, skriver Socialstyrelsen.Närmare en och halv miljon svenskar som är anmälda till donationsregistret är positiva till att donera, fler kvinnor än män.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1