NAP.NU


Huvudvärk och irriterade ögon: Då ska du sluta sanera – och söka vård

Känner man av huvudvärk eller irriterade ögon när man oljesanera stränderna i Sölvesborg ska man avbryta arbetet – och söka vård.Det säger Adriana Hiller som är specialistläkare i lungsjukdomar på Arbets- och Miljömedicin Syd i Lund.Enligt Sölvesborgs kommun har en saneringsarbetare tvingats avbryta och söka vård efter att den andats in oljeluft.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1