Bättregolf.se

Åsögatan 176 STOCKHOLM


Huvudvittnet utvisat bara dagar innan rättegången

Sverige har utvisat det huvudvittne som i nästa vecka skulle vittna i rättegången mot den man som misstänks för tolv fall av människosmuggling via Polenfärjan.Vittnet från Tadzjikistan är en av 47 människor som smugglades in via färjan till Verkö i Karlskrona. Han sökte sen asyl och hans vittnesmål är bärande i berättelsen om hur kontakterna gick till innan smugglingen. Åklagare Lena-Marie Bergström har nu ansökt om tillstånd hos tingsrätten om att få använda polisförhöret som bevis.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1