NAP.NU


Ilska efter besked om nytt campus: ”Karlshamn bäst lämpat”

Efter beskedet att Blekinge tekniska högskola lämnar Karlshamn försöker kommunen bygga upp ett campus med yrkes- och högskoleutbildningar från flera olika lärosäten.Nu gör Karlskrona samma sak. Något som retat upp den politiska ledningen i Karlshamn.”Här har vi ett tydligt exempel där Karlshamn är bäst lämpat och då ska man väl kunna enas om det”, säger Björn Nurhadi (SD) från kommunstyrelsen.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1