NAP.NU


Inga förbudsskyltar på Bollö – trots explosionsrisk

Trots att det sen april varit förbjudet att gå iland på ön Bollö, utanför Karlskrona, på grund av explosionsrisk finns det fortfarande inga förbudsskyltar.Stora mängder oexploderad ammunition har hittats vid botten och det är förbjudet att ankra, fiska eller dyka på platsen, men hamnchef Ola Gren säger till Blekinge Läns Tidning att skyltar beställts men att det är oklart när de kommer att finnas på plats.Kommunen överklagade i våras länsstyrelsens beslut till regeringen, att det var kommunens ansvar att sätta upp skyltarna, men Försvarsmakten har lovat att stötta kommunen och överklagan drogs tillbaka.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1