NAP.NU


Ingen kommun har sökt Boverkets stöd – är för krångligt

Boverket har 12,5 miljon kronor per år att dela ut till kommuner med svag bostadsmarknad.Flera kommuner har sen 2018 varit intresserade av stödet, men en omständlig sökprocess som kräver godkännande från EU har resulterat i att ingen kommun ens försöka söka stödet.”Det är en rätt omfattande process som verkar avskräckande för kommunerna”, säger Lisa Borgström Åkesson, fastighetsekonom vid Boverket.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1