NAP.NU


Ingen risk för vattenbrist

Vattenbrist i Karlskrona är inte längre en risk konstaterar SGU, statens geologiska undersökning, när de nu summerar sommaren.Eva Hellstrand som är hydrogeolog på SGU berättar att det är för att augusti stack ut.Men nivåerna är trots allt fortfarande låga.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1