NAP.NU


Invasiv fiskart kan bli skolmat

Den invasiva fiskarten svartmunnad smörbult kan i framtiden användas som skolmat i Kalmar.Det hoppas i alla fall Ola Sennefjord på Kalmar kommun som jobbar med det i projektet Round Goby tillsammans med aktörer runt hela Östersjön.”Att man vänder en börda till en nytta tycker jag är jättebra”, säger Ola Sennefjord.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1