NAP.NU


Islamiska Kulturföreningen efterfrågar dialog

Korankrisen är en tragisk utveckling som baseras på omfattande missinformation, det menar Anab Mohamed Abdi, som sitter i styrelsen i Islamiska Kulturföreningen i Karlskrona.Samtidigt efterfrågar hon en diskussion om huruvida det ska vara lagligt att bränna heliga skrifter i Sverige.”Svenska beslutsfattare har också ett yttersta ansvar att lyfta den här frågan,” säger Anab Mohamed Abdi.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1