NAP.NU


Jägarens tips: Så känner du igen afrikansk svinpest

Efter larmet om afrikansk svinpest så har ett 40-tal jägare sökt efter döda eller sjuka vildsvin i Fagersta under helgen.Smittan oroar Kent Löving på Jägarförbundet i Blekinge, som vill att Blekingebor i skog och mark är uppmärksamma redan nu.Men hur känner man igen svinpest? Kent Löving förklarar.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1