NAP.NU


Jobbade inte – fick ändå över 300 000 skattekronor

Förutom de felaktiga arvoden som P4 Blekinge tidigare avslöjat, har toppmoderaten Åsa Evaldsson i Ronneby fått över 300 000 kronor i ersättning för förlorad arbetsinkomst sedan januari 2021.Detta trots att hon under hela perioden varit tjänstledig på heltid från sitt jobb som sjuksköterska, och alltså inte haft någon inkomst.Hör kommunalrådet Roger Fredriksson (M) svara på om kommunen kommer kräva tillbaka pengar.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1