NAP.NU


Johanna vill unna sin man vila när rot- och rutavdragen höjs

Taket för rut- och rotavdraget höjs under 2024 – från 50 000 till 75 000 kronor, meddelade finansministern Elisabeth Svantesson (M) på måndagen. Johanna Tell har aldrig använt avdraget, men skulle kunna tänka sig att göra det för en speciell person.Men Frank Singer i Karlskrona tänker inte utnyttja rotavdraget.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1