NAP.NU


Just nu: Statsministern och Säpo håller pressträff om säkerhetsläget

Stats­minister Ulf Kristersson, justitie­minister Gunnar Strömmer, säkerhets­polis­chef Charlotte von Essen och riks­polis­chef Anders Thornberg håller en press­träff med anledning av det försäm­rade säkerhets­läget.I dag höjdes terrorhotnivån från en trea till en fyra på en femgradig skala – vilket innebär att man går från förhöjt hot till ett högt hot.Lyssna på pressträffen live här.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1