NAP.NU


Kan Östersjöns botten lösa framtida klimatutmaningar?

Sveriges geologiska undersökning, SGU, ska utreda om Sverige kan lagra koldioxid under havsbotten i Östersjön för att minska utsläppen.Nu gör de marinekologiska undersökningar söder om Gotland och söder om Skåne där det kan bli aktuellt.Henrik Ny, docent i strategisk hållbar utveckling på BTH, tror att detta kan behövas in framtiden men att det ändå innebär att fortsätta minska utsläppen.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1