NAP.NU


Karlshamnsstyrets stopp för försäljningen av fastigheter på Tärnö skjuts fram

De styrande partierna Moderaterna, KD och Sverigedemokraternas förslag att sätta stopp för Karlshamns kommuns tidigare beslut att sälja tre kommunägda fastigheter på Tärnö till en privat turistaktör skjuts upp, sedan oppositionen fått igenom ett yrkande om en återremiss. Den styrande majoritetens argument för att inte vilja sälja fastigheterna till det privata företaget är att ön är för viktig för att säljas, enligt kommunalrådet Magnus Gärdebring (M). Den s-ledda positionen fick i minoritet på måndagskvällen igenom yrkandet på återremiss i kommunfullmäktige. Deras argument är att att det saknas ekonomiska konsekvensbeskrivningar på vad det kostar kommunen att dra sig ur affären.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1