NAP.NU


Karlskronabördig minsvepare k-märks

En minsvepare byggd på Karlskrona Örlogsvarv kommer att kulturminnesmärkas.Det är Sjöhistoriska museet som K-märker sju fartyg, bland annat minsveparen M22 som sjösattes 1941.Minsveparen som är närmare 28 meter lång och fem meter bred och byggd i mahogny såldes av marinen 2007 och är nu privatägd fritidsbåt, skriver museet i ett pressmeddelande.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1