NAP.NU


Karlskronaföretag kan utveckla försvarsmateriel med Natoländer

Företagsnätverken Marin Technology Center och Blue Science Park i Karlskrona har tagit ett stort steg mot att utveckla försvarsmateriel tillsammans med andra Natoländer.Det är svenska förvaret tillsammans med innovationsmyndigheten Vinnova som pekat ut fem olika organisationer som lämpliga att ingå i Nato:s arbete med att utveckla försvarsteknik.Nu ska regeringen ta ställning till de förslag som kommit in.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1