NAP.NU


Karlskronas kvinnojour behåller deras skyddade boenden

Kvinnojouren i Karlskrona kommer inte att stänga sina skyddade boenden.Två andra kvinnojourer i länet stänger nu sina skyddade boenden på grund av skärpta krav.”Kompetensen och arbetssättet, det har vi haft”, säger ordförande för kvinnojouren i Karlskrona Katarina Mansnérus.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1