NAP.NU


Karlskronas ögonmottagning tar steget in i framtiden med AI-hjälp

Ögonmottagningen i Karlskrona kan bli den första ögonkliniken i Sverige att använda sig av Artificiell intelligens. Senast i december ska nämligen en AI-algoritm för att bedöma ögonbottenscanningar hos diabetiker tas i bruk. Förhoppningen är att det ska hjälpa en redan ansträngd sjukvård att hinna med.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1