NAP.NU


Kith Mårtensson (M) var jävig – men får ändå rätt i förvaltningsrätten

Kommunalrådet Kith Mårtensson (M) i Sölvesborg var visserligen jävig när hon fattade beslut om SD:s kampanj på offentlig plats som rörde en folkomröstning om hennes egen lön.Men jävigheten saknade betydelse för beslutet anser förvaltningsrätten, som därför avslår sd-politikernas överklagande.Enligt förvaltningsrätten är det sannolikt att beslutet hade blivit detsamma även om någon annan hade fattat det.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1