NAP.NU


Klart: Blir ingen skyddsjakt på varg

Det är inte aktuellt med skyddsjakt på varg i Blekinge just nu, meddelar Länsstyrelsen Blekinge. DNA-prover visar att det var en varg som dödade tre får i Kallingetrakten den 9 november, men det har inte gått att avgöra om vargen är en genetiskt viktig individ.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1