Bättregolf.se

Åsögatan 176 STOCKHOLM


Klart med ny vd efter avhopp från energibolag

Efter avhoppen i slutet av förra året har Karlshamn Energi nu fått en tillfällig vd. Det blir Stefan Karlsson som tidigare varit kommundirektör i Karlshamn som ska leda bolaget tills en ny ordinarie vd är på plats.Nio av elva styrelseledamöter och vd Anders Strange lämnade Karlshamn Energi efter att den politiska majoriteten i Karlshamn, som består av M, SD och KD, stoppat en redan påbörjad ombyggnad av företagets lokaler.Stefan Karlsson har även arbetat som kommunchef i Alvesta och som strategisk rådgivare åt andra kommuner. Karlshamn Energi förhandlar just nu med byggföretaget JSB om vad det ska kosta att stoppa ombyggnaden.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1