NAP.NU


Klart: Trots protester – det blir ett tredje torn på Verkö

Nu står det klart att kabelföretaget NKT får bygga ett tredje torn på Verkö.Detaljplanen för bygget hade överklagats till Mark- och miljööverdomstolen av boende i närområdet, men domstolen väljer nu att inte ge något prövningstillstånd.Investeringen beräknas leda till över 500 nya jobb och tornet ska enligt plan bli 200 meter, vilket blir Sveriges näst högsta, högre än Turning Torso.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1