NAP.NU


Kockstudenter inspirerades till grönare måltider

Hur ska vi äta mer grönt och mer hållbart?Det är frågor Ekokocken Ulrika Brydling pratade om när hon under tisdagen föreläste för kockelever på Östersjöskolan i Karlskrona.Två av de som lyssnade var Wilmer Hammarström och Ebbe Andersson

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1