NAP.NU


Kommunanställda får ledigt för att bilda familjehem i Karlskrona

I Karlskrona ska alla kommunanställda nu kunna ta tjänstledigt från sina jobb för att driva familjehem.Beslutet är en del i kommunens arbete att minska antalet placeringar på HVB-hem och att barn i stället ska få bo i familjehem.”Det är väldigt positivt, man ser det som att det är vår kommuns barn och vi behöver alla hjälpas åt”.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1