NAP.NU


Kommunchefen efter kritiken: ”Gjort ett noggrant arbete”

Sverigedemokraten Louise Erixon gick i en intervju hårt åt underkännandet av namnunderskrifter vilket innebär att det troligen inte blir någon folkomröstning om politikerarvoden i Sölvesborg.Hon menar bland annat att tjänstemännen använt sig av kreativa och illasinnade metoder för att underkänna namnunderskrifterna.Men Lars Ericsson, kommunchef i Sölvesborg, håller inte med om den beskrivningen.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1