NAP.NU


Kommunchefen kräver ursäkt av Louise Erixon

Sölvesborgs kommunchef Lars Ericsson kräver en ursäkt av Louise Erixon (SD) och de andra ansvariga bakom namninsamlingen för att få till en folkomröstning om politikerarvoden. I ett pressmeddelande skriver han att tjänstemännen som granskat namninsamlingen har fått ta emot kränkande kommentarer.Kommunens granskning visade att antalet korrekta namnunderskrifter inte var tillräckligt många för att få till en folkomröstning. Initiativet har även avslagits av Kommunstyrelsen.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1