NAP.NU


Kommundirektören: Vi är beredda att köpa fler turer till Aspö

Karlskrona kommun erbjuder att betala för fler färjeturer till Aspö efter att Trafikverket bantat tidtabellen med fem avgångar per dag.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1