NAP.NU


Kommunekonom: räcker inte med besparingar, skatten i Olofström behöver också höjas

Det kan bli nödvändigt med en skattehöjning på en krona i Olofström. Det menar kommunens ekonom Karl Andrae eftersom ekonomin i kommunen inte går ihop.Karl Andrae poängterar att det är politikerna som ska föreslå skattehöjningar, men han säger till BLT att han har svårt att se hur man ska hitta så stora besparingar som annars krävs. Karl Andrae förordar därför en kombination av ökad skatt och besparingar.Nu är det upp till Olofströms politiker om det blir en skattehöjning.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1