NAP.NU


Kommunen vill bussa barnen till fotbollen och stallet

Barn och unga i Karlshamn ska få bättre möjligheter att röra sig.Samtidigt ska lokala idrottsföreningar få en chans att få in nya medlemmar.Detta genom en fritidsbuss som ska skjutsa barn och ungdomar till fritidsaktiviteter.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1