NAP.NU


Kostnaden för utsläppet: 100 miljoner

Saneringen av oljan som läckt ut från färjan Marco Polo kommer troligtvis att pågå i ett år och kosta 100 miljoner kronor, detta rapporterar TT.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1