NAP.NU


Kraftig vind kan äventyra färjans stabilitet – bogserbåtar på väg

Kustbevakningen meddelar att det finns risk att den grundstötta färjan Marco Polos stabilitet kan komma att påverkas av att vinden i området nu tilltar. Rederiet arbetar med att säkra fartyget och bogserbåtar väntas anlända senare under tisdagskvällen. Kustbevakningens uppgift är att hjälpa till vid ett eventuellt nödläge.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1