NAP.NU


Kräm till skollunch när krisen kommer – övningen har utvärderats

Skoleleverna i Ronneby serverades kräm när kommunen genomförde en krisövning under beredskapsveckan i september. Men serveringen av kräm har väckt kritik från en del föräldrar och även diskuterats i sociala medier. Nu har kostenheten i Ronneby utvärderat övningen.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1