NAP.NU


Kriget slår mot hamnen: ”Ligger back 15 procent”

Kommunägda Karlshamns hamn ser ut att gå med förlust de kommande åren. Kriget i Ukraina är en av förklaringarna.”Totalt sätt ligger vi back ungefär 15 procent om vi isolerar flödet österut”, säger vd Mats Olsson.Från Karlshamns hamn går två färjelinjer till Baltikum. Dessutom har rysk olja tidigare lagrats i bergrum under marken.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1