NAP.NU


Kritik mot att bussarna ska köra på diesel igen: ”Fel, fel, fel”

Efter ett decennium med fossilfritt drivmedel ska Blekingerafikens bussar återgå till att köra på diesel, efter ett beslut från regionens nya styre.Beslutet får hård kritik från oppositionen som tycker att regionstyrelsen nu ”backar in i framtiden” och går emot regionens tidigare arbete för att möta klimatmålen.Men Fredrik Thomasson (SD) menar att det är ett bra beslut ur miljösynpunkt.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1