NAP.NU


Kustbevakningen avbryter upptagning av olja till sjöss

Kustbevakningen meddelade att de avbryter vidare upptagning av olja till sjöss efter utsläppet från passagerarfärjan Marco Polo. Detta efter att väderförhållandena blivit sämre och oljan därför sjunker under vattenytan. Nu finns det risk att kvarvarande olja sköljs mot land i Hörviksområdet i Blekinge och i Åhus i Skåne.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1