NAP.NU


Kustbevakningen efter Nord Stream: ”Krävdes ett omfattande samarbete”

Idag är det ett år sedan sabotaget mot gasledningarna Nord Stream ett och två. Läckorna på Östersjöns botten orsakade ett enormt gasutsläpp som drev mot Blekinge.Kustbevakningens pressansvarig Mattias Lindholm satt i stabledningen:”När en sådan här händelse sker krävs det nära samarbete mellan flera myndigheter, och det var det vi gjorde”, säger han.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1