NAP.NU


Lägsta nivån för byggnader kan höjas – politiker kritiserar förslaget

Lägsta nivån för hur lågt nya byggnader kan byggas i Blekinge föreslås höjas med 91 centimeter, från dagens tre meter till till 3,91.”Det som byggs i dag ska inte översvämmas på hundra år”, säger Sanna Dufbäck Fornander, klimatanpassningssamordnare på länsstyrelsen i Blekinge.Carl-Göran Svensson (M), ordförande i miljö och samhällsbyggnadsnämnden i Karlskrona är kritisk till förslaget.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1