NAP.NU


Lämnade brev till klienter – advokat från länet varnas

En advokat i Blekinge varnas och ska betala 50 000 kronor i straffavgift till Advokatsamfundet för att hen har brutit mot god advokatsed.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1