NAP.NU


Länets minsta åker godkänd kuvös till Lund

Blekinges för tidigt födda barn åker i en godkänd transportkuvös när de behöver komma till universitetssjukhuset i Lund. Flera regioner i landet har köpt in en helt ny kuvös som saknar godkänt certifikat och Blekinge ingick i det ramavtalet men har alltså avstått från att köpa in den. ”Vi köper inte in den förrän den är godkänd och dessutom ska den passa till våra infusionspumpar”, säger Göran Mårdhed, medicinteknisk samordnare på regionen.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1