NAP.NU


Långbänk: Så ska nya vårdhuset på Kungsplan se ut

Efter snart åtta år av diskussioner så blir ett vårdhus på Kungsplan i Karlskrona lite mer konkret imorgon.Då ska hälso- och sjukvårdsnämnden besluta om att dra igång en förstudie om hur huset ska se ut och vad det ska innehålla.Enligt en lista som nämnden får imorgon så ska vårdcentral, kvinnohälsovård, tandläkare och ett rehabcenter rymmas i byggnaden som kan stå klart 2027.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1