NAP.NU


Längre väntan för patienter när operationssalar stänger

Blekingesjukhuset stänger operationssalar på grund av personalbrist. Framförallt saknas narkossjuksköterskor.I dag står nästan 2 000 patienter i kö till operationsavdelningen och var tredje patient opereras inte inom vårdgarantin.”Så länge vi har en pressad personalsituation så går det inte att vända”, säger Ulrika Siesing, verksamhetschef för operationsavdelningen.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1