NAP.NU


Långtidsarbetslösa Dima fick jobb som skogsröjare

Dima Haj Kasim från Syrien har spenderat hösten med att röja sly och buskage vid värdefulla träd i Ronneby kommun. Insatsen har engagerat långtidsarbetslösa och samtidigt sett till att träden inte riskerar att dö. Nu väntar även nytt jobb för Dima som varit långtidsarbetslös.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1