NAP.NU


Länsstyrelsens hemsidor ligger nere

Samtliga av landets länsstyrelsers hemsidor ligger just nu nere.Det var strax före klockan två på tisdagen som hemsidorna havererade.Vad det är som har hänt och när allt kan vara igång igen vet man i nuläget inte.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1