NAP.NU


Larmet: Flera stora djur i Östersjön har magrat

Flera av Östersjöns stora djur pressas av ohälsa och nya miljögifter.Det visar en ny rapport från Östersjöcentrum vid Stockholms universitet.En tydlig trend är att många av arterna blivit allt magrare.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1