NAP.NU


Låt gräsklipparen ta semester i torkan

Låt motorsågar och gräsklippare ta semester under torkan för att undvika bränder.Det är den extrema brandrisken som gör att räddningstjänsterna fruktar allt som kan starta en brand.”Man kanske träffar en sten med gräsklipparen eller trimmern, då blir det gnistor och i och med att det är så torrt kan det tända”, säger Peter Helge på räddningstjänsten i Västervik.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1