Bättregolf.se

Åsögatan 176 STOCKHOLM


Lovande försök att rena dricksvatten från PFAS

Nya metoder för att rena bort PFAS ur förorenat dricksvatten har prövats med gott resultat i Tullinge utanför Stockholm.Snart skärps gränsvärden för PFAS i dricksvatten och många vattentäkter riskerar att bli obrukbara om de inte kan renas.”Två av tre testade metoder i Tullinge klarar de kommande gränsvärdena”, säger projektledaren Tove Mallin.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1