NAP.NU


Luftburen kraftledning kan byggas – domstol avslår överklagande

Den luftburna kraftledningen mellan Hemsjö norr om Olofström och Nybro i Småland kommer att kunna börja byggas. Regeringens beslut för två år sen står fast efter att Högsta förvaltningsdomstolen i veckan meddelat att det inte finns någon grund för att riva upp regeringens beslut.Det är ett 60-tal personer som överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen. Markägare menar bland annat att de inte fick yttra sig innan regeringen fattade beslutet, men domstolen skriver att det inte utgör skäl för att upphäva regeringens beslut.Regeringen gick i september 2021 emot Energimarknadsinspektionens beslut och gav grönt ljus till Svenska Kraftnäts ansökan om en högspänningsledning.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1