NAP.NU


Lugnande besked om Sydostlänken: ”Ser fram emot att fortsätta arbetet”

Trafikverket, regionpolitiker och Olofströms kommunpolitiker har under onsdagen diskuterat Sydostlänken.Nya bud kring sydostlänken kom under tisdagen – Sverigedemokraterna i regionen meddelade att de ändrar sig i frågan om persontrafik på den nya järnvägen, detta efter att Region Kronoberg berättat att de ska betala en större del av investeringen.Att arbetet nu kan fortsätta som planerat med planen om persontrafik på sydostlänken glädjer projektledaren Chris Thorisson och samhällsplaneraren Theresia Bergendahl.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1