NAP.NU


Mamma JO-anmäler kommun – barnen tvingades lämna fosterhem

Justitieombudsmannen JO inleder en utredning i ett ärende där socialtjänsten i en Blekingekommun har anmälts för grovt tjänstefel. Enligt anmälan ska en handläggare på socialkontoret ha röjt identiteten på en fosterförälder som levde under skyddad identitet. Den biologiska mamman till en skara barn som var placerat i forsterhemmet har gjort anmälan, sedan barnen tvingats flytta till följd av att fosterpappans identitet offentliggjordes i en rapport.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1